Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ja izglītojamais un vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, Ādažu novada pašvaldības dibinātās profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktori pieņem lēmumu par atvieglojumu piemērošanu līdzfinansējumam kārtējā mācību gadā par katru programmu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Atlaidi piešķir uz iesnieguma pamata, iesniegumu aizpildot portālā www.epakalpojumi.lv sadaļā “E-privilēģijas”

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Atlaides līdzfinansējumam stājās spēkā ar mēnesi, kurā vecāki iesnieguši iesniegumu par saistošajos noteikumos pamatotajiem apstākļiem, uz kuru pamata var saņemt atlaides.

Saņemt pakalpojumu