Datums 19. jūnijs, 2024
Laiks9.00
Vieta Stacijas iela 5, Carnikavas pagasts
Ādažu novada pašvaldība - pelēks logo

Trešdien, 19. jūnijā, plkst. 9.00 notiks Ādažu novada pašvaldības Finanšu komitejas sēde. Sēde notiks Carnikavā, Stacijas ielā 5, sēžu zālē. Komitejas sēžu tiešraidēm ir iespējams sekot līdzi pašvaldības Youtube kanālā.

Darba kārtība

 1. Par Finanšu komitejas šā gada 19.jūnija sēdes darba kārtības apstiprināšanu (ziņo Karīna Miķelsone )
 2. Par atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra izveidošanu (ziņo Edgars Sliede)
 3. Par Erasmus + programmas "Personu mobilitātes mācību nolūkos" Skolu sektora projekta īstenošanu (ziņo Baiba Lauska)
 4. Par telpu daļu nomas maksas apstiprināšanu karsto dzērienu un uzkodu aparātu izvietošanai Ādažu novada Mākslu skolā un Sporta centrā (ziņo Edvīns Šēpers)
 5. Par nosacītās cenas apstiprināšanu zemes daļai nekustamajā īpašumā Pļavu iela 19, Ādaži (ziņo Edvīns Šēpers)
 6. Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Dzērveņu ielā 8, Gaujā (ziņo Edvīns Šēpers)
 7. Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Katleru iela 7, Āņi (ziņo Edvīns Šēpers)
 8. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2024. gada 29. februāra  lēmumā Nr 54 "Par nekustamā īpašuma Ārputnu iela 6, Kadaga atsavināšanu" (ziņo Guna Cielava, Gunārs Dzenis)
 9. Par saistošo noteikumumu "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 72/2022 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība novadā”" projektu (ziņo Everita Kāpa)
 10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem ( Smilgu 2. līnija 9, Ādaži) (ziņo Everita Kāpa)
 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem (Zelta iela 1, Stapriņi) (ziņo Everita Kāpa)
 12. Par dāvinājuma pieņemšanu Ādažu novada Mākslu skolā (ziņo Ilona Gotharde)
 13. Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Vidzemes tūrisma asociācija" (ziņo Ilona Gotharde, Olga Rinkus)
 14. Par subsīdiju dalībai sporta sacensībās un nometnēs (ziņo Arnis Rozītis )
 15. Par Plūdu projekta virzību (ziņo Lauris Bernāns)
 16. Par  zaudējumu atlīdzināšanu (ziņo Lauris Bernāns)
 17. Par finansējumu būvdarbu veikšanai (ziņo Lauris Bernāns)
 18. Par Ādažu novada pašvaldības 2023. gada publiskā pārskata apstiprināšanu (ziņo Guntis Porietis)
 19. Par nolikuma "Iekšējā audita nolikums" projektu (ziņo Guntis Porietis)
 20. Par noteikumu "Iekšējā audita plānošanas un izpildes kārtība Ādažu novada pašvaldībā" projektu (ziņo Guntis Porietis)
 21. Ādažu novada pašvaldības Iekšējā audita ilgtermiņa plāns 2024. - 2026. gadam (ziņo Guntis Porietis)
 22. Par izmaiņām Carnikavas pamatskolā struktūrā (ziņo Raivis Pauls)
 23. Informatīvs ziņojums par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādi 2024.gada 1.pusgadā (ziņo Indra Murziņa)
 24. Par piemaksu Centrālās pārvaldes Teritorijas plānošanas nodaļas darbiniekiem (ziņo Laila Raiskuma)
 25. Par izmaiņām Carnikavas Tautas nama “Ozolaine” struktūrā (ziņo Laila Raiskuma)
 26. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 2023. gada 28. decembra lēmumā Nr. 499 “Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2024. gadā” (ziņo Laila Raiskuma, Gunārs Dzenis)
 27. Par grozījumiem pašvaldības  2024. gada budžetā (ziņo Sarmīte Mūze)
 28. Informatīvs ziņojums par maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu līdz būves nodošanai ekspluatācijā (ziņo Ainārs Grikmanis)
 29. Informatīvs ziņojums par LMT mobilo sakaru bāzes stacijas izvietošanu (ziņo Lauris Bernāns)