Jaunumi
Eiropas parlamenta vēlēšanas, balsojums, biļetens
Foto: Centrālā vēlēšanu komisija

Lai nodrošinātu vēlēšanu procesu Eiropas parlamenta vēlēšanās, līdz 2. aprīlim notiek pieteikšanās Ādažu pašvaldības vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātiem

Aizpildītas pieteikuma anketas var iesniegt Ādažu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijai Ādažu novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Ādažos, Gaujas ielā 33a vai Carnikavā, Stacijas ielā 5., vai elektroniski parakstītus ar drošu elektronisko parakstu var sūtīt uz Ādažu pašvaldības Vēlēšanas komisijas e-pastu velesanas@adazi.lv.

Par vēlēšanu komisijas locekli drīkst pieteikt tikai Latvijas pilsoņus, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Vēlēšanu komisijas locekļi nedrīkst būt Saeimas, Eiropas Parlamenta vai attiecīgās pašvaldības deputāti. Vēlēšanu komisijas locekļi nedrīkst būt deputātu kandidāti. Tāpat vienu un to pašu pārstāvi nevar pieteikt darbam vienlaicīgi vairākās vēlēšanu komisijās.

Tiesības izvirzīt un pieteikt pārstāvjus darbam vēlēšanu iecirkņa komisijā ir reģistrētām partijām vai partiju apvienībām, ne mazāk kā 10 vēlētājiem, kā arī attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas locekļiem.

Katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu.

Kopā ar pieteikumu kandidāts paraksta apliecinājumu, ka piekrīt savas personas datu apstrādei, kā arī apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un nodrošinās fizisko personu datu aizsardzību.

Ādažu novadā Eiropas parlamenta vēlēšanas tiks organizēts 8 iecirkņos:

  1.  Ādažu novada kultūras centrs, Izstāžu zāle, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads (iecirkņa Nr. 777);
  2. Ādažu novada kultūras centrs, Ceriņu zāle, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads (iecirkņa Nr. 972);
  3. Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde “Mežavēji”, “Mežavēji”, Kadaga, Ādažu Ādažu pagasts, novads (iecirkņa Nr. 973).   
  4. Tautas nams "Ozolaine", Jūras iela 1A, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads (iecirkņa Nr. 779);
  5. Brīvā laika pavadīšanas centrs "Kadiķis", Cīruļu iela 10, Kalngale, Carnikavas pagasts. Ādažu novads (iecirkņa Nr. 960);
  6. Pašvaldības ēka, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads (iecirkņa Nr. 970);
  7. Carnikavas pamatskola, Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads;
  8. Ādažu vidusskolas sākumskola, Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads. 


Eiropas parlamenta vēlēšanas šogad notiks 8. jūnijā. 

Sīkāka informācija meklējama Centrālas vēlēšanu komisijas mājas lapā: https://www.cvk.lv/lv/darbs-velesanu-iecirkni