skolēni klasē

Vācu valodas mēneša ietvaros Vācijas Federatīvās republikas vēstniecības Kultūras un preses nodaļas vadītājs Kristofers Gronavs un mūziķis Jorans Šteinhauers viesojās Ādažu vidusskolā. Tikšanās laikā vēstniecības pārstāvji ar skolas vadību un vācu valodas pedagogiem pārrunāja aktuālo situāciju vācu valodas mācību jomā, turpmākās svešvalodu apguves programmas, kā arī tikās ar skolēniem. Piekto un sesto klašu skolēniem bija iespēja izspēlēt interaktīvo spēli “Apceļosim Vāciju!”.

Spēles “Apceļosim Vāciju!” gaitā skolnieki iegūst daudz iespaidu un faktu par vāciski runājošām valstīm, to kultūru un ekonomiku. Apmēram 100 piekto un sesto klašu skolēni dodas virtuālā ceļojumā pa Vācijas pilsētām - stacijām. Skolā kopumā ir izveidotas 13 interesantas stacijas, kurās skolēni risina mīklas, izpilda uzdevumus vai patstāvīgi apgūst faktus. Tēmas ir daudzveidīgas, īpašu uzmanību pievēršot argumentiem par to, ko svešvaloda nozīmē nākotnei un darba pasaulei. Ir daudz ko redzēt, sajust un pasmieties, turklāt spēles laikā iespējams pielietot savas vācu valodas zināšanas.

Kopā darīt, sarunāties un iepazīt citu valstu paradumus, tradīcijas un kultūru ir vadmotīvs visiem mēneša ietvaros iecerētajiem notikumiem, kuru mērķauditorija ir skolēni, viņu vecāki, (topošie) skolotāji, visu specialitāšu studenti un visi, kas vēlas apgūt vācu valodu.

Vācu valodas mēneša iniciatīva radusies uz Latvijas izglītības politikas reformas fona, saskaņā ar kuru pēc trim gadiem paredzēts pakāpeniski atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas, tās vietā piedāvājot apgūt kādu no Eiropas savienības valodām. Aptaujas rāda, ka vairāk nekā divas trešdaļas skolu vēlētos piedāvāt vācu valodu kā otro svešvalodu. Taču, lai reformu veiksmīgi varētu īstenot, ir nepieciešams ievērojami lielāks skaits kvalificētu vācu valodas pedagogu. Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība, Gētes institūts Rīgā un citas vāciski runājošās organizācijas ir gatavas atbalstīt Latvijas valdību un skolas šajā pārejas periodā, un jau šobrīd notiek ciešs dialogs par reformas detaļām ar Izglītības un zinātnes ministriju. Vācu valodas mēnesis šajā kontekstā skatāms kā simbolisks un atbalstošs solis iecerētajai izglītības reformai.