Jaunumi novadā
37adreses Gaujā

Ādažu novada pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu pagarināt esošu Bangu ielu un reģistrēt to līdz dzelzceļam atbilstoši tās faktiskajam izvietojumam. Tas ļaus sakārtot adreses, par ko tika saņemti to īpašnieku iesniegumi, piesaistot tās Bangu ielas numuriem. Papildus tiks sakārtoti arī dzīvokļu numuri daudzdzīvokļu mājai ““Gaujas tilts 31. km 1/4””, kas pašlaik sākas nevis ar pirmo numuru, bet ar septīto, kas neatbilst Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumu Nr. 455 “Adresācijas noteikumi”  prasībām.

Adrešu maiņas rezultātā paredzēts rezervēt adreses visā ielas garumā, t.sk., papildu adreses tādām zemes vienībām, kas turpmāk varētu tikt sadalītas.

Pie Laimdotas ielas atrodas trīs apbūvei paredzētas zemes vienības bez adresēm, kam ar šo lēmumu ir paredzēts piešķirt adreses.

Kopumā mainītas vai piešķirtas adreses 37 adresācijas objektiem Gaujā.

Saraksts ar adresēm:  https://www.adazunovads.lv/lv/adreses