Sabiedriskās apspriešanas
Iļķenei sab apspriešana

Ādažu novada dome 2024.gada 25.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.154 “Par detālplānojuma īpašumam “Iļķenes ceļš 17”, Iļķenē nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojums izstrādāts ar mērķi pamatot zemes vienības sadali savrupmāju apbūves nolūkos savrupmāju dzīvojamā apbūves teritorijā (DzS1), kā arī ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu, nodrošinot piekļūšanu katrai jaunveidojamai zemes vienībai, ielas veidojot kā atsevišķas zemes vienības.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no 2024. gada 8.maija līdz 2024. gada 4.jūnijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2024. gada 13.maijā plkst. 17.00 tiešsaistē Zoom platformā:

Ādažu nov. pašvaldība is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: 13.05.2024. Publiskā apspriešana detālplānojumam “Iļķenes ceļš 17” plkst. 17.00
Time: May 13, 2024 17:00

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89686201987?pwd=TU5BQ1orSjloS1hZU2pwOGlSd0ZiQT09

Meeting ID: 896 8620 1987
Passcode: 027859

Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties interneta portālā ĢeoLatvija.lv.

Rakstiskus viedokļus līdz 4.jūnijam aicinām izteikt:

  • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@adazi.lv
  • nosūtot pa pastu Teritorijas plānošanas nodaļai uz adresi Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164
  • reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), geolatvija.lv

Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Jautājumu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā  tālr.  26247571, mikelis.cinis@adazunovads.lv .

Par detālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termiņa un publiskās apspriešanas sanāksmes laika un vietas izmaiņām (ja tādas būs), tiks paziņots Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazunovads.lv un portālā www.geolatvija.lv. Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!