Jaunumi novadā
Pavasarī vairāki medicīnas pakalpojumu sniedzēji un Sociālais dienests pārcels savu darbību uz Garo ielu 20, Carnikavā

Šī gada pavasarī pakalpojumu sniegšanu uz Garo ielu 20 Carnikavā pārcels vairāki medicīnas pakalpojumu sniedzēji, kā arī Ādažu novada pašvaldības Sociālais dienests, kas pārcelsies no Stacijas ielas 5.

2022. gada novembrī pašvaldība izsludināja pieteikšanos uz telpu nomu Carnikavā, Garā ielā 20, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai iedzīvotājiem – ģimenes ārstiem, zobārstniecībai un laboratoriskajiem izmeklējumiem.

Pēc pieteikumu saņemšanas un decembra beigās notikušās domes sēdes nolemts iznomāt telpas Mairas Indrānes ģimenes ārsta praksei, Zigrīdas Veinbergas ārsta praksei zobārstniecībā, SIA “Liepziedi ārsta prakse”, kā arī SIA “E. Gulbja laboratorija” (uz Garo ielu pārcelsies E. Gulbja laboratorijas Carnikavas filiāle).

Telpu iznomāšana nomniekiem: M. Indrānes ģimenes ārsta prakse, Z. Veinbergas ārsta prakse zobārstniecībā un SIA “E. Gulbja laboratorija” bija jāveic steidzamības kārtā, jo līdz šim aizņemtās telpas (Atpūtas ielā 3) viņiem ir jāatbrīvo līdz 2023. gada 1. martam.

Šobrīd trīs no potenciālajiem nomniekiem – M. Indrāne, SIA “Liepziedi ārsta prakse” un SIA “E. Gulbja laboratorija” jau ir noslēguši nodomu protokolus ar pašvaldību, pēc kā ir iespējams uzsākt telpu pielāgošanas darbus, jo to šī brīža iekārtojums un funkcionalitāte nav piemēroti  ārstniecības pakalpojumu sniegšanai.

SIA “Liepziedi ārsta prakse” telpu pielāgošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus iecerēts iegūt no projekta “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”  9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”” ietvaros saņemtā finansējuma.

No Stacijas ielas 5, Carnikavā, uz Garo ielu 20 pārcelsies arī Ādažu novada pašvaldības Sociālais dienests. Ņemot vērā, ka Labklājības ministrijas darba grupa ir izstrādājusi priekšlikumu obligātajā sociālo pakalpojuma grozā iekļaut pakalpojumu “Specializētās darbnīcas”, paredzams, ka tiks veidots Specializēto darbnīcu pakalpojums 16 pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Turklāt šo darbnīcu attīstības perspektīvu nākotnē akcentē novadā esošais bērnu ar īpašām vajadzībām skaits – 82 bērni, kuri nākotnē sasniegs pilngadību un daļai no viņiem būs nepieciešams minētais pakalpojums, lai nodrošinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā.

Specializēto darbnīcu izveidošanai arī plānota telpu pārbūve, kā arī aprīkojuma un mēbeļu iegāde, kurā lielāko daļu finansējuma (aptuveni 80%) sastādīs ERAF līdzfinansējums (100 000 eiro), kā arī valsts budžeta finansējums un dotācijas (10 192 eiro) un pašvaldības finansējums (14 248 eiro).