Jaunumi novadā
auto stāvvieta

Kā ziņots iepriekš, no maija vasaras sezonā notiek pāreja uz maksas stāvvietām 4 piejūras auto stāvvietās.

! No 17. maija tiks piemērota maksa par autostāvvietām Aizvēju ielā Garciemā, Jūras ielas galā Carnikavā, stacijas autostāvvietā Kalngalē, kā arī Ziemeļu ielā Lilastē, kas ir četras tūrisma sezonā vispieprasītākās piejūras autostāvvietas.

 • Jūras ielas galā Carnikavā: 1 Eur/h (Katru dienu no plkst. 10.00 līdz 18.00)
 • Dzelzceļa stacijas autostāvvietā Kalngalē: 1 Eur/h (Katru dienu no plkst. 10.00 līdz 18.00)
 • Aizvēju ielā Garciemā: 2,50 Eur/h (ļoti tuvu jūrai) (Katru dienu no plkst. 10.00 līdz 18.00)
 • Ziemeļu ielā Lilastē: 2,50 Eur/h (ļoti tuvu jūrai) (Katru dienu no plkst. 10.00 līdz 18.00).

Autostāvvietās apmaksa notiks, izmantojot mobilo aplikāciju EuroPark

Carnikavas pagastā kopā ir 15 autostāvvietas, no kurām vairums izmantojamas bez maksas, tai skaitā arī iedzīvotāju un viesu ļoti iecienītā stāvvieta Laivu ielā pie promenādes.


Kam pienākas bezmaksas transportlīdzekļu novietošanas atļauja pašvaldības maksas stāvvietās?

Atgādinām, ka tiesības saņemt pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” izsniegtu atļauju bezmaksas transportlīdzekļu novietošanai pašvaldības maksas autostāvvietās ir:

 • transportlīdzekļu īpašniekiem ar I un II grupas invaliditāti, kuru dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā; • transportlīdzekļu īpašniekiem, kuriem autostāvvietas izmantošana nepieciešama bērna ar I un II grupas invaliditāti aprūpes veikšanai un kuru dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā;
 • daudzbērnu ģimenēm, kuru dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā (viena atļauja ģimenei ar nosacījumu, ka transportlīdzeklis ir ģimenes locekļa īpašumā vai valdījumā);
 • juridiskām personām, kurām autostāvvietas izmantošana nepieciešama saimnieciskās darbības nodrošināšanai (ne vairāk kā divas atļaujas vienai juridiskajai personai).

Kā saņemt bezmaksas atļauju?

Lai saņemtu atļauju bezmaksas transportlīdzekļu novietošanai pašvaldības maksas autostāvvietās, persona iesniedz iesniegumu vienā no šādiem veidiem:

 •  Aģentūrai klātienē, Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā vai nosūtot pa pastu;
 • elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot Carnikavas komunālservisa oficiālo e-adresi;
 • ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot to uz elektronisko pasta adresi komunalserviss@carnikava.lv.

Iesniegumam pievieno:

 1. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju;
 2. invaliditāti apliecinošus dokumentus,
 3. transportlīdzekļa valdījuma apliecinošos dokumentus, ja transportlīdzekļa valdītājs nav norādīts transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

Aģentūra pārbauda noteikto personu deklarētās dzīvesvietas datus, izskata iesniegumu 15 darba dienu laikā no saņemšanas dienas un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu uz 2 gadiem. Ar plašāku informāciju par maksas autostāvvietām Carnikavas pagastā var iepazīties www.komunalserviss.carnikava.lv.


Kā samaksāt par autostāvvietu?

Autostāvvietu lietotājiem Aizvēju ielā, Garciemā, Jūras ielas galā, Carnikavā, stacijas autostāvvietā, Kalngalē un Ziemeļu ielā, Lilastē pēc transportlīdzekļa novietošanas autostāvvietā ir jāaktivizē mobilā lietotne EuroPark atbilstoši bezskaidras naudas norēķinu apmaksas pakalpojumam par maksas autostāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšanu, norādot transportlīdzekļa numuru un tarifu zonu (atrašanās vietu). Tarifu zonas nosaukums ir redzams pie katras autostāvvietas teritorijas iebraukšanas (uz zīmes). Izbraucot, autostāvvietas lietotājs aktivizē mobilo lietotni atbilstoši bezskaidras naudas norēķinu apmaksas pakalpojumam par maksas autostāvvietas lietošanas apmaksas izbeigšanu, norādot transportlīdzekļa numuru.
 

 • Lejuplādē aplikāciju "EuroPark" savā viedierīcē;
 • Reģistrējies aplikācijā, norādot transportlīdzekļa reģistrācijas numuru;
 • Pievieno maksāšanas rīkus: bankas konta numuru vai bankas kartes numuru;
 • Izvēlies tarifu zonu pēc savas atrašanās vietas un aktivizē to (START);
 • Neaizmirsti deaktivitzēt (STOP) tarifu zonu, izbraucot no tās;
 • Veic apmaksu par stāvvietas izmantošanu aplikācijā!

Novada iedzīvotāji, kuriem ir atļauja bez maksas novietot automašīnu maksas autostāvvietās, novieto Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtu invalīdu stāvvietu izmantošanas karti vai maksas autostāvvietu pārvaldnieka izsniegto atļauju transportlīdzekļa salonā pie priekšējā stikla.