Interešu izglītība Jaunumi izglītībā
pieteikšanās interešu izglītības programmu vadītājiem

PAGARINĀTA PIETEIKŠANĀS!
Aicinām pulciņu vadītājus iepazīties ar Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 21/2023 "Interešu izglītības programmu finansēšanas un īstenošanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā" ŠEIT un līdz 2024.gada 7. martam plkst.18:00  iesniegt pieteikumu mērķdotācijas saņemšanai (3.pielikums) un interešu izglītības programmu (4.pielikums).

Iesniegšana -   ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz pašvaldības elektronisko pasta adresi dome@adazi.lv

Papildus informāciju par pieteikumu iesniegšanu var saņemt rakstot uz e-pastu: alise.timermane@adazi.lv vai zvanot tel. 22452044