Mazais zīriņš, Gada putns 2024

Lai pievērstu uzmanību jūras piekrastēs ligzdojošo putnu aizsardzībai Latvijas Ornitoloģijas biedrība šī gada sākumā par 2024.gada putnu izvēlējusies mazo zīriņu. Lai atjaunotu mazo zīriņu populāciju, līdzīgi kā iepriekšējos gados, šogad no 1. maija līdz 31. jūlijam būs slēgta Gaujas upes grīva.

Šis būs trešais gads, kad būs slēgta Gaujas grīva, un pirmo divu gadu rezultāti parāda optimistiskas tendences. Pēc ierobežojumu ieviešanas mazie zīriņi jau ir novēroti slēgtajā teritorijā, līdz ar to ir cerība, ka tie sāks arī ligzdot. Mazie zīriņi, tāpat kā jūras zīriņi, smilšu tārtiņi un jūras žagata, ļoti novērtē mieru un klusumu, tomēr tieši mazais zīriņš ir visapdraudētākā liedagā ligzdojošo putnu suga.

Gaujas grīvā mazie zīriņi ligzdoja no 1962. līdz 2011. gadam, taču līdz ar cilvēku skaita palielināšanos un brīvā vaļā palaistu suņu klātbūtni, putni šo teritoriju ligzdošanai vairs neizvēlas. Putni cilvēku un mājdzīvniekus savā tuvumā uztver kā draudu. Suņi saož un pamana gan ligzdas, gan putnus. Manot liedagā suni, pieaugušie putni pamet savas ligzdas, tādejādi pakļaujot olas vai mazuļus bojāejas riskam. Nelidojošie mazuļi kļūst par vieglu medījumu.

Kādreiz Gaujas grīva bija nozīmīga putnu ligzdošanas vieta ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas mērogā. Gaujas grīvas smilšu liedags vēsturiski visilgāk bijis mazo zīriņu un citu putnu sugu ligzdošanas vieta, turklāt vēl 90. gados kopā ar mazajiem zīriņiem tur ligzdoja upes zīriņš, smilšu tārtiņš, jūras žagata un upes tārtiņš.

Dabas aizsardzības pārvalde norāda, ka dabas saglabāšanā un putnu populācijas atjaunošanā ir nepieciešama  sistemātiska un apzināta cilvēka līdzdarbošanās, kas šajā gadījumā nozīmē Gaujas grīvas slēgšanu un atturēšanos grīvu apmeklēt. Pirmie divi gadi ir apliecinājuši, ka kopumā sabiedrības izpratne un vēlme atbalstīt dabas daudzveidības atjaunošanu ir augsta.

Latvijā mazais zīriņš novērojams no aprīļa vidus līdz septembra vidum, bet ziemu pavada Atlantijas okeāna Āfrikas piekrastē. Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina no maija līdz jūlijam – neplānot masveida pārgājienus gar piekrasti, tādējādi pastiprināti apdraudot piekrastē ligzdojošos putnus, tostarp, mazo zīriņu. Savukārt makšķernieki ir mudināti neradīt traucējumus putnu ligzdošanas laikā, izvairoties ilgstoši atrasties tuvu putnu kolonijām vai vākt jūras izskalotus sausus kokus dedzināšanai, jo tie ir svarīgi liedaga biotopa elementi, kurus izmanto gan putnu mazuļi kā paslēptuves, gan citi liedagos mītošie dzīvnieki.

Dabā katrs augs vai dzīvnieks, tostarp putns, pilda noteiktu funkciju. To saudzēšana, īpaši vairošanās laikā, ļauj saglabāt pilnvērtīgu barības ķēdi, nodrošinot līdzsvaru starp sugām, nedzīvo dabu un cilvēku. 

Oficiāli Gaujas grīva būs slēgta no 1. maija, taču teritoriju norobežojums, aizlieguma zīmes un informatīvie stendi tiks uzstādīti aprīļa beigās.

gaujas griva