Daba Vide
plakāts

Aicinām iedzīvotājus 2023.gada 22.novembrī pl.18.00 Sociālā dienesta telpās Garā ielā 20, Carnikavā, uz diskusiju par novada ainavu vērtībām un to nākotni. Tikšanās laikā Ainavu plāna izstrādātāji iepazīstinās ar līdz šim paveikto un vēl plānoto. Tā būs iespēja ikvienam būt aktīvam, iesaistīties diskusijā par novada ainavām un dot savu artavu ieteikumu izstrādē Ādažu novada ainavu saglabāšanai,  aizsardzībai un tālākai attīstībai!

2023.gada 22.martā Ādažu novada dome pieņēma lēmumu Nr. 107 “Par tematiskā plānojuma “Ādažu novada ainavu plāns” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.  Ainavu plāns tiek sagatavots  Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros un to veic SIA “Grupa93”.

Ainavu plāna mērķis ir saglabāt ainavas līdzsvaru, nemainot tajā esošās vērtības, kā arī nostiprinot un pilnveidojot ainavā sastopamās vērtīgās struktūras, nodrošināt sabiedrības atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu un dabu saudzējošu apsaimniekošanu.

Ainavu plāna izstrādes ietvaros tiek izstrādāta metodika, saskaņā ar kuru tiek sagatavots pētījums esošās situācijas apzināšanai un ainavu ietekmējošo faktoru noteikšanai. Šis pētījums būs pamatojums rekomendācijām vietas vērtību saglabāšanai, ainavu aizsardzībai un tālākai attīstībai.

Ādažu novada īpašā priekšrocība ir daudzveidīga dabas vide un ainavas ar plašiem mežu masīviem, Rīgas jūras līča piekrasti un kāpām, Gaujas grīvu, ezeriem, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Savukārt Rīgas tuvuma un esošo dabas vērtību ietekmē Ādažu novadam ir augsts rekreācijas un tūrisma attīstības potenciāls, kas rada slodzi uz dabas vidi.

Ādažu novada ainavas spēcīgi ietekmē transporta infrastruktūra – veidojas konfliktvietas, kā arī apbūves izplešanās lauksaimniecības un mežu teritorijās. Ainavas vizuālo identitāti ietekmē arī degradētas teritorijas.