Atkritumu apsaimniekošana
kaija_Getlini

SIA “Getliņi EKO” plāno palielināt atkritumu apsaimniekošanas tarifu. Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2024. gada 1. septembri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar būtiskām izmaiņām apsaimniekotajos atkritumu apjomos, poligona infrastruktūras pārstrādes jaudu palielināšanu, ekspluatācijas izmaksu pieaugumu, ietekmes uz vidi samazināšanas izmaksām, personāla izmaksām, sabiedrības izglītības izmaksām, kā arī izmaiņām poligonā notiekošajos procesos.

Tarifu projektā plānotās maksājuma izmaiņas iedzīvotājiem 2024. gadā:

  Maksājums, EUR/t (bez PVN)
Esošais Getliņi EKO tarifs 146.39
Plānotais Getliņi EKO tarifs 159.55
↑Δ t 13.16 EUR/t
↑Δ kub.m(*) 1.32 EUR/kub.m

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, lietotājs var Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, LV-2121, biroja darba laikā līdz 2024. gada 2. maijam, iepriekš sazinoties ar Jūliju Daļecku, tālr. 67317800, e-pasts: julija.dalecka@getlini.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstiski vai elektroniski var iesniegt Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, LV-2121, un info@getlini.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv  līdz 2024.gada 15. maijam.

(*) Pieņemot, ka vidēji 1 tonna sadzīves atkritumu ir vienāda ar 10 m3.