Valsts svētku sarīkojuma laikā svētku priekšvakarā godinājām un teicām paldies lieliskajiem ādažniekiem un novadā strādājošajiem, kuri iedvesmo un ar savu rīcību un sirds siltumu ir radījuši līdzcilvēkos prieku, palīdzējuši un darījuši vairāk kā to prasa pienākums.

  • Augstāko novada domes apbalvojumu GODA ĀDAŽNIEKS par mūža ieguldījumu Ādažu novada attīstībā saņēma Normunds Breidaks.
  • Apbalvojumu Gada ādažnieks nominācijā “Izglītība” saņēma Silga Gosa, biedrības “ Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola” metodiķe.
  • Apbalvojumu Gada ādažnieks nominācijā “Kultūra” saņēma Ivars Kraucis, Ādažu Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu vadītājs un pedagogs.
  • Apbalvojumu Gada ādažnieks nominācijā “Veselības aizsardzība un sociālais darbs” saņēma Zigrīda Veinberga, ārste.
  • Apbalvojumu Gada ādažnieks nominācijā “Mecenātisms” saņēma Uģis Dambis, SIA Knifs 4 valdes loceklis
  • Apbalvojumu Gada ādažnieks nominācijā “Veselības aizsardzība un sociālais darbs” saņēma Ieva Roze, Sociālā dienesta vadītāja
  • Apbalvojumu Gada ādažnieks nominācijā “Pārvaldes darbs” saņēma Everita Kāpa, Ādažu novada domes Juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja.
  • Apbalvojumu Gada ādažnieks īpašajā nominācijā “Sabiedriskā kārtība” saņēma Andrejs Sozinovs, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieks, Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks.

Tāpat īpašu paldies sacījām: biedrībai “ĀdažiVelo”, Evitai Kronbergai, Inesei Dombrovskai, Annai Avotiņai, Jadvigai Fursai, Ingai Urbanovičai, Inārai Mičulei, Albīnai Petrovai, Alisei Timermanei – Legzdiņai, Kadagas PII, Sandrai Bukovskai, Tatjanai Romanovai, Jānim Eglītim, Ingum Jēkabsonam, Solvitai Sokovai, Ivetai Gailītei, Indrai Rasmanei, Ivetai Kalniņai, Zintai Filipovičai, Oksanai Brūverei, Gintai Bojārei, Aigai Brenčevai, Dacei Dzenei, Mārītei Seļavinai, Tatjanai Kivkucānei, Nadeždai Senčenko, Gaļinai Sidorenko, kā arī “Sabiedrība ar dvēseli” dalībniekiem, konkursu “Sakopta vide”, fotokonkursa “Mans Ādažu novads” un Jauno uzņēmēju konkursa uzvarētājiem. Paldies Jums, ādažnieki un visi, kuri palīdz novadam tapt skaistākam un labākam!