GdZ4feb
  1. Iedzīvotāju iespējas izmantot telpas projektu rakstīšanai un sapulču rīkošanai. Nedēļā no 29. janvāra līdz 2.februārim darīts gan BLPC “Kadiķis”, Kalngalē, gan  Pirmajā ielā 42A, Ādažos.
  2. Atbalsts iedzīvotājiem dažādu sociālo jautājumu risināšanā.
  3. Vēstuļu gatavošana iedzīvotājiem par viņiem aktuālajiem jautājumiem.
  4. Dokumentu apkopošana par ciemu kopienām.
  5. Sadarbībā ar Sabiedrisko attiecību nodaļu esošo un jauno biedrību kontaktu aktualizēšana un apkopošana.