Velērijs

Valērijs Bulāns

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos
valerijs.bulans [at] adazunovads.lv

Saraksts: Latvijas Reģionu Apvienība
Izglītība: Augstākā, Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Lauksaimniecības mehanizācijas specialitāte, inženieris
Darba pieredze: AS “Ādaži” inženieris mehāniķis, SIA “Emerald Baltic” valdes loceklis, biedrība “Ādažu uzņēmēji” valdes loceklis, biedrība “Sprigulis” valdes loceklis

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties