Datums 25. septembris, 2023
Laiks17.00
Vieta Tiešsaistē
Laimas 1, sabiedriskā apspriešana

Ādažu novada dome 2023. gada 23.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 323 “Par lokālplānojuma Laimas ielā 1, Birzniekos nodošanu publiskajai apspriešanai”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot atkāpes no Ādažu novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu Ražošanas teritorijā ar īpašiem noteikumiem (TIN16) noteiktajām aizliegtajām industrijām, vienlaikus nodrošinot pārtikas ražošanai noteiktos augstos kvalitātes un drošības standartus.

Lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no 2023. gada 18.septembra līdz 2023. gada 15.oktobrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023. gada 25.septembrī plkst. 17.00 tiešsaistē Zoom platformā (https://us02web.zoom.us/j/84561238471?pwd=OHF6bTRpd05vWjByRm5oRklyeWNNdz09), piesakoties dalībai: Tpn@adazi.lv. Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

  • interneta portālā ĢeoLatvija.lv vismaz 10 dienas pirms publiskās apspriešanas sākuma;
  • klātienē – Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļā Gaujas ielā 33A, Ādažos, iepriekš piesakoties (tālr. 67398063).

Rakstiskus viedokļus līdz 15.oktobrim var izteikt:

  • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@adazi.lv
  • nosūtot pa pastu Teritorijas plānošanas nodaļai uz adresi Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164
  • reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), geolatvija.lv

Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Jautājumu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā  tālr.  67398063, Tpn@adazi.lv.

Par lokālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termiņa un publiskās apspriešanas sanāksmes laika un vietas izmaiņām (ja tādas būs), tiks paziņots Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazunovads.lv un portālā www.geolatvija.lv. Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!