Datums 19. jūnijs, 2024
Laiks8.50
Vieta Stacijas iela 5, Carnikavas pagasts
Ādažu novada pašvaldība - pelēks logo

Trešdien, 19. jūnijā, plkst. 8.50 notiks Ādažu novada pašvaldības domes ārkārtas sēde. Sēde notiks Carnikavā, Stacijas ielā 5, sēžu zālē. Domes sēžu tiešraidēm ir iespējams sekot līdzi pašvaldības Youtube kanālā.

Darba kārtība:

  1. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 27/2022 “Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā”” projektu (ziņo Lauris Bernāns)

Steidzamības pamatojums: Tarifs pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā stājas spēkā 01.08.2024., taču mēnesi iepriekš par to jābrīdina iedzīvotāji. Pēc saistošo noteikumu projekta izskatīšanas pašvaldības domes 30.05.2024. sēdē, saistošo noteikumu projekts no 31.05.2024. līdz 14.06.2024. tika nodots sabiedrības viedokļa noskaidrošanai un priekšlikumi netika saņemti. Saistošo noteikumu projekta izskatīšana pašvaldības domes 27.06.2024. kārtējā sēdē var būt novēlota, saistošos noteikumus noformējot parakstīšanai un nosūtīšanai “Latvijas Vēstnesis” publicēšanai.   

Sekas, kas iestāsies, ja jautājums netiks risināts steidzami: Jaunais tarifs nestāsies spēkā ar 01.08.2024., tādējādi pašvaldības aģentūrai “Carnikavas komunālserviss” var rasties finansiāli zaudējumi, jo esošā maksa par pakalpojumu neatbilst aktuālajam tarifam.

Darba kārtība_19.06.2024.