LICENCES

Licencēšanas komisijas sēdei programmas jāiesniedz līdz:

  • 29.09.2023. plkst.12.00
  • 29.11.2023. plkst. 12.00
  • 29.01.2024. plkst. 12.00

Konsultācijas par interešu/pieaugušo neformālo izglītību programmu licencēšanu vai par licenču termiņu pagarināšanu notiek pa tālruni +371 22452044, e-pasts: alise.timermane@adazi.lv

Juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas izglītības iestāžu reģistrā un vēlas īstenot interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmas, ir jāsaņem pašvaldībā licence. Tās saņemšanai ir jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas norādīti Ādažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos nr. 11/2022 “Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”.