Jaunumi izglītībā
1septembris_2024

Aicinām pieteikt bērnus Ādažu novada skolu 1. klasēm 2024./2025. mācību gadam.

Ādažu vidusskolā: 

Iesniegumus līdz 30. aprīlim iespējams nosūtīt pa pastu (adrese: Gaujas ielā 30, Ādažu novadā, LV – 2164)  vai iesniegt klātienē Ādažu vidusskolā, kā arī nosūtīt uz skolas e-pasta adresi skola@adazuvidusskola.lv, apstiprinot to ar drošu elektronisko parakstu.

Iesnieguma forma pieejama arī skolas mājas lapā sadaļā “Par skolu”- “Uzņemšana”- 1. klase: https://adazuvidusskola.lv/par-skolu/uznemsana/1-klase

Sīkāku informāciju iespējams saņemt pa tālruni 28356680.

Carnikavas pamatskolā:

Iesniegumus var iesniegt skolā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu var nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: info@carnikavasskola.lv

Iesniegums PDF formātā

Jāiesniedz:

  • Iesniegums;
  • Līdz augusta beigām:
    izziņu no pirmsskolas izglītības iestādes;
    bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
    profilaktiskās potēšanas kartes (veidlapa 063/u) kopiju.
  • 3X4 cm foto 2 gab.

Sīkāku informāciju iespējams saņemt pa tālruni 25577450.